0.00000

นักขุด ออนไลน์

55.97 GH/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

226626

0.00000

การขุด บล็อก

0.00034 $-29.80%

0.00000

ราคา XNA

231%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

30

0.00000

ยุค

1.234 GB

0.00000

DAG ขนาด

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

เราครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พูล แฮชเรท

55.97 GH/s

เลือกเซิร์ฟเวอร์การขุดของคุณ:

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป256 (4.295G) สำหรับ GPU
xna.2miners.com:6060
ใช้งาน
2048 (34.36G) สำหรับ Nicehash
xna.2miners.com:6161
ใช้งาน