1142

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

KawPOW

0.00000

Thuật toán

271.78 GH/s

0.00000

Pool Hashrate

10.93 K

0.00000

Mạng Difficulty

733.51 GH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

612665

0.00000

Khai thác Khối

0.00116 $-0.05%

0.00000

Giá XNA

56%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

81

0.00000

Epoch

1.633 GB

0.00000

DAG Kích thước

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

271.78 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G) cho GPU
xna.2miners.com:6060
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
xna.2miners.com:6161
Hoạt động